Nancy Rademaker

Trendwatcher & futurist
HomeBiografieLezingenBlogFoto's en video'sContact
Home
Employee Sustainability: cruciaal om te overleven

Employee Sustainability: cruciaal om te overleven

Het verbeteren van efficiency op de werkvloer is niets nieuws. Al in het begin van de vorige eeuw boog Frederick Taylor zich over het arbeidersproces. Besluitvorming en aansturing gebeurden op wetenschappelijke wijze, en resultaten werden gemeten door  “objectieve productienormen”. Inmiddels past het Taylorisme – of ‘scientific management’ – allang niet meer in de moderne bedrijfsvoering. Toch worden elementen uit deze stroming, zoals een wetenschappelijke benadering van de factor arbeid, nog steeds gebruikt. Dit zie je vooral terug in verschillende meetinstrumenten die de efficiency op de werkvloer moeten bevorderen.

Meten is weten, alles draait om harde cijfers

Bedrijven zijn continu op zoek om hun processen te optimaliseren voor een maximaal resultaat en hierbij kunnen uiteraard diverse tools worden ingezet. Een platform als Monday.com volgt bijvoorbeeld nauwgezet het proces rondom lopende projecten binnen een bedrijf. Zo kan precies worden nagegaan hoe ver het project gevorderd is, wie er mee bezig is en waar mogelijke bottlenecks zitten. Dat alles gecombineerd in één omgeving, ‘om de productiviteit te bevorderen en menselijke fouten binnen het maken van planningen te elimineren’.

De “objectieve productienormen” van Taylor zien we eigenlijk ook nog steeds terug in de Key Performance Indicators die veel bedrijven hanteren. Doelstellingen die geformuleerd worden via het SMART-principe (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely) worden omgezet in ‘hard metrics’. Duidelijkheid, planning en meetbaarheid zijn uitermate cruciaal en elke prestatie wordt langs de ‘objectieve’ lat van de KPI gelegd. Maar cijfers vertellen natuurlijk niet alles.

Het is duidelijk dat nog steeds veel manieren om efficiency te berekenen en succes te meten een hoop gemeen hebben met de theorie van Taylor. Het arbeidsproces wordt vanuit een systematische hoek bekeken. Alles draait erom over de juiste mensen en omstandigheden te beschikken, om zo een maximaal bedrijfsresultaat te creëren. Wat de genoemde tools en platformen ook gemeen hebben met scientific management, is het feit dat in de meeste gevallen de factor ‘mens’ een ondergeschikte (of helemaal geen) rol krijgt binnen het proces. Waar een mooie stijgende lijn in een grafiek aan de shareholders kan laten zien dat een bedrijf gezond is en de vooropgestelde doelen haalt, zegt dat niks over het welzijn of de ontwikkeling van de werknemers die datzelfde resultaat mogelijk hebben gemaakt.

Dit principe staat haaks op de ontwikkeling die de Westerse maatschappij op dit moment doormaakt. Aan de werknemerkant wordt het individu steeds belangrijker, gezondheid en welzijn staan hoog in het vaandel. Daar zijn verschillende redenen voor. Onder invloed van onder andere sociale netwerken en Big Data aanbevelingen zijn mensen steeds mondiger geworden, en verwachten ze overal een persoonlijke aanpak die hen op het lijf is geschreven: dus ook op de werkvloer. Maar misschien nog het belangrijkste van allemaal: gelukkige werknemers zijn creatiever, meer gemotiveerd, maken minder fouten en zullen zich ook heel erg anders gedragen naar klanten. Wie customer centric wil zijn, moet dus evenzeer employee centric zijn.

Voor bedrijven wordt het daarom ook steeds belangrijker om een gezond en gemotiveerd werknemersbestand te hebben, en vooral ook om dit te behouden. In de huidige tijd van continue verandering voor werknemers is een focus op Employee Sustainability (personele duurzaamheid) cruciaal. Er zal een grote verschuiving moeten plaatsvinden van Job Fit naar Culture Fit. Dus niet langer enkel zo optimaal mogelijk presteren qua capaciteiten en skills – Job Fit -, maar ervoor zorgen dat de waarden, ideeën en opvattingen van het bedrijf en de werknemer naadloos op elkaar aansluiten – Culture Fit. Een radicale verschuiving van functiebeschrijving naar ‘karakterbeschrijving’.

Focus op de mens als onderscheidende factor

In principe heeft elke organisatie toegang tot tools en technologieën, maar lang niet elke organisatie slaagt erin ze te implementeren zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen. Een slecht bereikbaar management, een te hoge werkdruk, verkeerd ingezette talenten (iemand die heel creatief is bijvoorbeeld in een cijfermatige omgeving stoppen), geen overzicht op het welzijn of de problemen van werknemers, zijn slechts enkele voorbeelden van hoe bedrijven langzaam achteruitgaan. Zónder dat het – althans voorlopig – af te lezen is van het bedrijfsresultaat. Maar iedereen wéét dat het wegvallen van belangrijke medewerkers door stress of ziekte, een constant wisselend personeelsbestand en ongemotiveerde werknemers funest zijn voor het voortbestaan van een organisatie.

Waar technologie en processen in bedrijven steeds meer gestandaardiseerd en geüniformiseerd worden, is een van de laatste echte variabelen de werknemer zelf. Een uniforme benadering om de werknemer gezond, gemotiveerd en gelukkig te houden bestaat dan ook niet.

Naast persoonlijke aandacht voor de werknemer, heldere communicatie en een aangenaam werkklimaat, is het ook van belang dat de factor ‘mens’ mee wordt genomen in de groeicijfers van een organisatie. Het wordt interessanter wanneer er naast de ‘harde’ cijfers rond een behaald doel (groei, merkbekendheid, winst), ook wordt gekeken naar de ontwikkeling die het personeel heeft doorgemaakt. Nóg beter is het om deze ontwikkelingen te volgen tijdens het proces zelf. Initiatieven waarbij de ‘harde’ cijfers met de ‘zachte’ variabelen worden gecombineerd winnen gelukkig steeds meer terrein. ‘Menselijke’ waarden als geluk, motivatie en ontwikkeling – vaak aangeduid met ‘engagement’ – worden dan minstens zo belangrijk als winstgevendheid en groei.

Werknemers zijn de sleutel tot succes

In een wereld waar werknemers de belangrijkste asset van een bedrijf worden, is het belangrijk om de zachte variabelen – ‘sense data’ – mee te nemen bij de beoordeling van een project of de voortgang van een organisatie. Want in een wereld waar standaardisering door technologie steeds meer om zich heen slaat, is dit bij uitstek de variabele die de sleutel tot succes vormt of zelfs simpelweg het voortbestaan van het bedrijf bepaalt.

Laatste blogberichten

DNA & AI: de perfecte match voor personalisatie
Employee Sustainability: cruciaal om te overleven
Blog overzicht
Nancy is een presentator die ik van harte aanbeveel. Ze spreekt met erg veel passie over digitale transformatie en employee engagement. Ze onderbouwt haar verhaal met actuele voorbeelden en ook de voorbereidingen verliepen erg professioneel. Ze stemt haar verhaal goed af bij het thema en doelgroep van het event. Ze luistert aandachtig naar je wensen en neemt die mee. Absoluut een aanrader!
- Renske van der Heide, event content manager Topdesk
Nancy gaf op een zeer duidelijke, interactieve en inspirerende wijze inzicht in wat AI is, hoe het nu werkt en wat de mogelijkheden in de (nabije) toekomst zijn. De manier van presenteren van Nancy is uiterst professioneel. Humoristisch en interactief waar het kan en als het om content ging, zeer informatief.
- Jan Bouw Managing partner Business Impact Training
We chose Nancy as a keynote speaker for our Google Marketing Platform Conference in Dublin, with an audience of 300+ advertisers and agencies. Nancy delivered her talk on Customer Centricity to help us demonstrate the changing nature of the modern consumer which tied in perfectly with our theme and tone for the event.
- Brian McCaffrey - Sales Manager - Google Marketing Platform
Nancy is an extremely professional, classy and insightful keynote speaker. Her use of slideware, video and graphic images to enhance her eloquent delivery keeps everyone engaged throughout and leaves them with a visual impact of her key messages. Her presentation was on topic to the brief given and she was a pleasure to work with before, during and after her engagement with NEXTGEN.
- John Walters - Group CEO - NEXTGEN
Nancy delivered a thought-provoking and inspiring keynote speech to open our biennial symposium on the future of veterinary medicine. Nancy thoroughly researched the industry and engaged with us prior to the event to ensure that the talk would meet the needs of the audience.
- Anthony Roberts - Director of Leadership - Royal College of Veterinary Surgeons
Nancy’s highly tailored presentation took our audience with storm – and strengthened the understanding of the rapid shifts that are already happening and that we need to account for in our product development and launch strategies. Great energy and VERY good rapport with the audience!
- Anders Dhyr Toft - Corporate Vice President - Novo Nordisk
Nancy’s talk exceeded our expectations – and they were high. She was cited by almost all of the +600 executives at our summit as the highlight of the day. She was a true professional and made a real impact.
- Katia Östergaard – CEO at HORESTA
Nancy Rademaker was a memorable and thought-provoking keynote speaker, housing the rare ability to position technology truly through the eyes of the customer. Through unique insights and expert delivery, Nancy set a tone for our conference that we could never have achieved on our own.
- James Henderson - Editorial Director of Asia Pacific - IDG Communication
Nancy joined us at our Regional Conference in Hong Kong. Her energy and enthusiasm literally lit up the room. Her passion for the customer and the role they play in Society today resonated hugely with everyone in the room.
- Pip Beasley - Regional Director, Corporate Affairs & CEO Operations - Prudential
Tijdens de online editie van het CSU Hospitalitycongres kregen onze vele relaties een boeiende keynote van Nancy Rademaker. Professioneel gaf zij een geweldige en strakke presentatie met veel passende beelden. Ook online is ze perfect in staat heldere boodschappen en inzichten te delen die beklijven. Inhoudelijk een fraaie combinatie van actualiteit, vernieuwing, klant- en medewerkersjourneys.
- Erwin Vos - Manager Marketing & Communicatie CSU & Tzorg

Nancy Rademaker als spreker boeken?

Neem vrijblijvend contact op voor beschikbaarheid en prijzen

Neem contact op
© 2022 - Nancy Rademaker en sprekersbureau Quality Bookings